firemní informační systém


Mzdy

Mzdy představují doplňkový modul systému Info Office SQL. Jsou určeny pro jednodušší základní mzdové agendy - rozsahem nejsou alternativou k specializovaným mzdovým programům, ale jejich výhodou je provázanost na Ekonomický systém z hlediska zaúčtování a využití elektronického bankovnictví.


Personální údaje tvoří základ mzdových dat - jsou využívány ve všech částech Mezd.Výpočet mezd pro konkrétní měsíc a pracovníka probíhá zadáváním jednotlivých položek mzdy - na základě jejich nastavení se ze zadaných kvantitativních údajů spočte hrubá mzda, sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu a konečně čistá mzda po uplatnění srážek a započtení dávek.Mzdové údaje sdružují data potřebná pro výpočet mezd, která jsou vázána na konkrétní měsíc.