firemní informační systém


Obchodní databáze

Základní datovou strukturou Obchodní databáze - skladové agendy - je Katalog produktů - zde jsou popsány vlastnosti všech entit, se kterými se v libovolném typu dokladů pracuje. Katalog produktů je z hlediska účtování a analýz členěn na Skupiny produktů.

Doklady Obchodní databáze jsou do Ekonomického systému účtovány dávkově. Výhodou je to, že veškeré doklady ve skladové agendě mohou vystavovat skladníci bez účetních znalostí - zaúčtování se řídí nastavením Skupin produktů a při zápisu dokladů se žádná účetní konta apod. nepoužívají.


Fakturovat lze skladované položky i neodepisované služby. K základnímu typu faktury není nutno zadávat skladové výdejky - faktura představuje zároveň účetní i výdejový skladový doklad. Je rovněž možno zapisovat sběrné faktury z dříve zadaných výdejek.


V Obchodní databázi je realizováno rozhraní k e-shopu - příkladem může být třeba obchod www.templestore.cz realizovaný firmou GlobalDat a.s. www.globaldat.eu

E-shop používá on-line přístup ke knihám došlých objednávek a adresáři, katalog produktů a další související tabulky si e-shop importuje dávkově do svých struktur. Změny stavu objednávky při jejím zpracování v systému Obchodní databáze jsou opět on-line přenášeny do e-shopu - stejně tak stav bodových kont zákazníků, které jsou používány jako motivační prvek pro další nákupy.


Pro použití Obchodní databáze při pultovém prodeji jsou jako prodejní doklady určeny prodejky - zjednodušené daňové doklady s funkčností obdobnou fakturaci s typem platby hotovostí. V systému je rovněž realizována spolupráce s prodejními periferiemi - zákaznickým displejem, ovládanou peněžní zásuvkou a tiskárnou účtenek. Pro zjednodušení manipulace s placenými hotovostními částkami je pro prodavače navržen formulář, kde je zobrazena placená částka, zadá se přijatá částka a dopočte vracený obnos. Pro minimalizaci záměn zboží je při prodeji zobrazen náhled markované položky.