firemní informační systém


Ekonomický systém

Jednotlivé agendy všech částí systému Info Office SQL jsou přístupné z pracovní plochy programu - jsou zde definovány knihy - tedy číselné rozsahy dokladů se specifickými vlastnostmi. Vlastní formuláře pro zápis a editaci jednotlivých dokladů jsou si v jednotlivých agendách velmi podobné - jsou tvořeny vždy horní hlavičkovou částí s některými povinně vyplňovanými poli a ve spodní části formuláře umístěnými položkami dokladu. Při spouštění většiny tiskových sestav je možno použít filtrování záznamů díky řadě definovaných filtrů. Protože se jedná o aplikaci spouštěnou v Microsoft Accessu, je možno využít exporty formulářů i sestav do ostatních součástí Microsoft Office - především do Microsoft Excelu a Microsoft Wordu. Pro hloubkové analýzy se přímo nabízí použití kontingenčních tabulek založených na OLAP kostkách dat - datová základna systému je celá uložena v databázi SQL serveru.

Pro každý fiskální rok a mandanta je na SQL serveru založena nová databáze - data jsou mezi roky přenášena mechanismem roční závěrky plnícím počáteční stavy.


V rámci Ekonomického systému se doklady jednotlivých agend po dokončení zápisu ihned zaúčtovávají do hlavní knihy - tzv. on-line účtování. Je možné použít i dávkové zaúčtování určitého rozsahu dokladů do hlavní knihy.